VÍ CHARLES&KEITH

299,000

Fulltag, mác hãng
Màu trắng duy nhất.
Size 10×11,5×2,5cm