Tài khoản ngân hàng tại V Dreamer Store

Hiện nay V Dreamer Store chỉ dùng duy nhất sử dụng một tài khoản ngân hàng Vietcombank. Quý khách vui lòng không chuyển khoản cho những tài khác.

Trân trọng!

  • TÀI KHOẢN: VIETCOMBANK
  • TÊN TÀI KHOẢN: PHAN VINH
  • SỐ TÀI KHOẢN: 0071001250998

*Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ về: 090 669 77 82