TÚI CHÉO YANKEE VARSITY C108

280,000

Kích thước: 21 cm x 6.5 cm x 13.5 cm
Chất liệu: polyester
Full tag