TÚI CHÉO ADIDAS UTILITY FESTIVAL C144

Kích thước: 10 cm x 17 cm x 19,75 cm
Màu sắc: đen/ xanh đen
Chất liệu trượt nước, khoá kéo chắc chắn
Made in Thailand full tem tag

Sản phẩm này đã SOLD OUT hoặc không có sẵn.