BALO NEW ERA MLB STADIUM B125

380,000

Kích thước: 45 x 30 cm
Chất liệu sịn hãng, dày dặn
Trượt nước, chống nước nhẹ