BALO MLB YANKEE B139

350,000

Kích thước: 45cm x 30cm x 15cm
Chất liệu da si chống nước 100%
Form chuẩn hãng Full tem tag