BALO ADIDAS NEW B137/B138

Size / 43 cm x 28 cm
2 màu / Thiết kế đơn giản ✅
Ngăn LAPTOP
Đệm lưng / Quai đeo êm ái

Sản phẩm này đã SOLD OUT hoặc không có sẵn.